Select association and/or activity
Make several selections by pressing the Ctrl-key and click the mouse


Om du har frågor eller synpunkter på föreningskatalogen så kontaktar du Fritidskontoret; telefon 0581-811 66.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .