Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
När ni fyllt i uppgifterna klicka på "Skicka". Ni måste också sända in föreningens stadgar och protokoll från bildandemötet till Kultur- och fritidsförvaltningen. Ni kan mejla dem som filer till Fritidskontoret.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
Övriga uppgifter
Välj verksamheter
Kontaktperson 1)
Underskrift kontaktperson
............................................................
1) Denna adress är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperTotaltHerrDam
Aktiva: 4-9
Aktiva: 10-15
Aktiva: 16-20
Aktiva: 21-
Övriga: 4-20
Övriga: 21-
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Om du har frågor eller synpunkter på föreningskatalogen så kontaktar du Fritidskontoret; telefon 0581-811 66.