Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
När ni fyllt i uppgifterna klicka på "Skicka". Ni måste också sända in föreningens stadgar och protokoll från bildandemötet till Kultur- och fritidsförvaltningen. Ni kan mejla dem som filer till Fritidskontoret.
* Required fields
Contactinformation
Approval C/O
............................................................
 
Other information
Choose activities
Contact 1)
Approval contact
............................................................
 
1) This address is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.
Members information
AgesTotaltHerrDam
Aktiva: 4-9
Aktiva: 10-15
Aktiva: 16-20
Aktiva: 21-
Övriga: 4-20
Övriga: 21-
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående.
Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Signature
............................................................

Complete the form press Print 
Let the person who is the contact person and, if applicable C/O sign with his signature. Then submit the document to the responsible person.
Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Om du har frågor eller synpunkter på föreningskatalogen så kontaktar du Fritidskontoret; telefon 0581-811 66.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.6